OIKEUDELLINEN ILMOITUS JA VERKKOSIVUSTON YLEISET KÄYTTÖEHDOT

www.cottonlife.fi

I. YLEISET TIEDOT Tietoyhteiskunnan ja sähköisen kaupankäynnin palveluista 11. heinäkuuta 2002 (LSSI-CE) annetun lain 34/2002 mukaisen tiedonantovelvollisuuden mukaisesti seuraavat yleiset tiedot on annettu alla tältä verkkosivustolta:

Tämän verkkosivuston www.cottonlife.es (jäljempänä Verkkosivusto) omistaa: COTTON LIFE TEXTIL SL, NIF: B16794406 ja rekisteröity: Mercantile Registry of Cádiz seuraavilla rekisteröintitiedoilla: ________, jonka edustaja on: Ana Roja Barbero, ja jonka yhteystiedot ovat:

Osoite: Mar y Sol -ostoskeskus Local 32

11310 Sotogrande

Yhteyspuhelin: + 34 952 239 305

Sähköpostiosoite: sotogrande@cottonlife.es

II. YLEISET KÄYTTÖEHDOT

Ehtojen kohde: Verkkosivusto

Näiden yleisten käyttöehtojen (jäljempänä Ehdot) tarkoituksena on säännellä Sivuston pääsyä ja käyttöä. Näissä Ehdoissa Verkkosivustolla tarkoitetaan: näytön käyttöliittymien ulkoista ulkoasua, sekä staattisesti että dynaamisesti, eli navigointipuuta; sekä kaikki sekä näyttöliitäntöihin että navigointipuuhun integroidut elementit (jäljempänä Sisältö) ja kaikki ne palvelut tai verkkoresurssit, joita tarvittaessa tarjotaan Käyttäjille (jäljempänä Palvelut).

Cotton Life varaa oikeuden muuttaa milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta verkkosivuston ja siihen mahdollisesti sisältyvän sisällön ja palvelujen esitystapaa ja kokoonpanoa. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Cotton Life voi milloin tahansa keskeyttää, deaktivoida ja/tai peruuttaa minkä tahansa näistä Web-sivustoon integroiduista elementeistä tai pääsyn niihin.

Käyttäjän pääsy Verkkosivustolle on ilmaista ja pääsääntöisesti ilmaista ilman, että Käyttäjä joutuu maksamaan vastiketta voidakseen nauttia siitä, lukuun ottamatta pääsyn tarjoaman televerkon kautta tapahtuvan yhteyden kustannuksia. Palveluntarjoaja, jonka käyttäjä on sopinut.

Verkkosivuston minkä tahansa sisällön tai palvelun käyttö voidaan tehdä käyttäjän tilauksen tai ennakkorekisteröinnin kautta.

Käyttäjä

Verkkosivuston käyttö, navigointi ja käyttö sekä tilat, jotka mahdollistavat vuorovaikutuksen Käyttäjien sekä Käyttäjän ja Cotton Lifen välillä, kuten kommentit ja/tai blogitilat, antavat Käyttäjälle ehdon, mistä syystä he hyväksyvät, siitä hetkestä lähtien, kun he alkavat selata Verkkosivustoa, kaikki tässä määritellyt ehdot sekä niiden myöhemmät muutokset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta vastaavien pakottavien lakien soveltamista tapauskohtaisesti. Ottaen huomioon edellä mainitun merkityksen, Käyttäjää suositellaan lukemaan ne joka kerta, kun hän vierailee verkkosivustolla.

Cotton Life -verkkosivusto tarjoaa laajan valikoiman tietoa, palveluita ja tietoja. Käyttäjä ottaa vastuun Verkkosivuston asianmukaisesta käytöstä. Tämä vastuu ulottuu seuraaviin:

Cotton Lifen tarjoamien tietojen, sisällön ja/tai palveluiden ja tietojen käyttö ilman, että se on vastoin näiden Ehtojen, lain, moraalin tai yleisen järjestyksen määräyksiä tai joka voi millään muulla tavalla aiheuttaa vahinkoa kolmansien osapuolten oikeuksille tai Verkkosivuston toimintaa.

Käyttäjän Cotton Lifen myöntämissä lomakkeissa antamien tietojen todenmukaisuus ja laillisuus pääsyä varten tiettyyn verkkosivuston tarjoamaan sisältöön tai palveluihin. Joka tapauksessa Käyttäjä ilmoittaa Cotton Lifelle välittömästi kaikista seikoista, jotka mahdollistavat mainittuihin lomakkeisiin rekisteröityjen tietojen virheellisen käytön, kuten, mutta ei rajoittuen, varkaudesta, katoamisesta tai luvattomasta pääsystä tunnisteisiin ja/tai salasanoihin. jatkaa sen välitöntä peruuttamista.

Cotton Life varaa oikeuden peruuttaa kaikki kommentit ja kommentit, jotka loukkaavat lakia, henkilön ihmisarvon kunnioittamista, jotka ovat syrjiviä, muukalaisvihamielisiä, rasistisia, pornografisia, roskapostia, jotka yrittävät vastustaa nuoruutta tai lapsuutta, järjestystä tai yleistä turvallisuutta tai , eivät mielestäsi sovellu julkaistavaksi.

Joka tapauksessa Cotton Life ei ole vastuussa mielipiteistä, joita käyttäjät ovat ilmaisseet kommenteissa tai muissa mahdollisissa blogi- tai osallistumistyökaluissa.

Pelkkä pääsy tälle verkkosivustolle ei tarkoita minkäänlaisen kaupallisen suhteen luomista Cotton Lifen ja Käyttäjän välille.

Käyttäjä ilmoittaa olevansa täysi-ikäinen ja riittävä oikeuskelpoinen ollakseen näiden ehtojen mukainen. Siksi tämä Cotton Life -verkkosivusto ei ole suunnattu alaikäisille. Cotton Life kieltäytyy kaikesta vastuusta tämän rikkomisesta vaatimus.

Verkkosivusto on suunnattu pääasiassa Espanjassa asuville käyttäjille. Cotton Life ei takaa, että verkkosivusto noudattaa kokonaan tai osittain muiden maiden lakeja. Jos Käyttäjä asuu tai asuu muualla ja päättää käyttää ja/tai selata Verkkosivustoa, hän tekee sen omalla vastuullaan, hänen on varmistettava, että tällainen pääsy ja selailu noudattaa häntä sovellettavaa paikallista lainsäädäntöä, ei ottaa Cotton Lifen vastuun, joka voi aiheutua tällaisesta pääsystä.

III. VERKKOSIVUSTOLLA KÄYTTÖ JA LIIKKUMINEN: TAKUEIDEN JA VASTUUN POISsulkeminen

Cotton Life ei takaa verkkosivuston eikä sen sisällön tai palvelujen jatkuvuutta, saatavuutta ja hyödyllisyyttä. Cotton Life tekee kaikkensa varmistaakseen verkkosivuston asianmukaisen toiminnan, mutta se ei ole vastuussa tai takaa, että pääsy tälle verkkosivustolle ei ole keskeytyksetöntä tai virheetöntä.

Se ei myöskään vastaa tai takaa, että sisältö tai ohjelmisto, johon tämän verkkosivuston kautta pääsee, on virheetöntä tai vahingoittaa Käyttäjän tietokonejärjestelmää (ohjelmistoa ja laitteistoa). Cotton Life ei ole missään tapauksessa vastuussa tappioista, vahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat verkkosivuston käytöstä, selaamisesta ja käytöstä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tietokonejärjestelmille aiheutuneet tai virusten käyttöönoton aiheuttamat vahingot.

Cotton Life ei myöskään ole vastuussa mistään vahingoista, joita voi aiheutua käyttäjille tämän verkkosivuston virheellisestä käytöstä. Erityisesti se ei ole millään tavalla vastuussa mahdollisista kaatumisista, katkoksista, tietoliikenteen puutteesta tai viasta.