Pääsy tälle verkkosivustolle voi sisältää evästeiden käytön. Evästeet ovat pieniä määriä tietoa, jotka tallennetaan kunkin Käyttäjän käyttämään selaimeen – eri laitteisiin, joilla navigointia voidaan käyttää – niin, että palvelin muistaa tietyt tiedot, jotka luetaan myöhemmin ja vain sen toteuttaneen palvelimen toimesta. Evästeet helpottavat navigointia, tekevät siitä käyttäjäystävällisemmän eivätkä vahingoita navigointilaitetta.

Evästeet ovat automaattisia toimenpiteitä, joilla kerätään tietoja käyttäjän asettamista mieltymyksistä hänen vierailunsa aikana verkkosivustolla, jotta hänet voidaan tunnistaa Käyttäjäksi ja personoida hänen kokemustaan ​​ja verkkosivuston käyttöä, ja ne voivat myös esimerkiksi auttaa tunnistamaan ja ratkaista virheet.

Evästeiden avulla kerätyt tiedot voivat sisältää verkkosivustolla käyntien päivämäärän ja kellonajan, katsotut sivut, verkkosivustolla vietetyn ajan sekä juuri ennen ja jälkeen vieraillut sivustot. Mikään eväste ei kuitenkaan anna sille mahdollisuutta ottaa yhteyttä käyttäjän puhelinnumeroon tai muuhun henkilökohtaiseen yhteydenpitoon. Mikään eväste ei voi poimia tietoja käyttäjän kiintolevyltä tai varastaa henkilökohtaisia ​​tietoja. Ainoa tapa, jolla Käyttäjän yksityiset tiedot voivat olla osana evästetiedostoa, on, että Käyttäjä antaa kyseiset tiedot henkilökohtaisesti palvelimelle.

Evästeet, joiden avulla henkilö voidaan tunnistaa, katsotaan henkilötiedoiksi. Siksi niihin sovelletaan edellä mainittua tietosuojakäytäntöä. Tässä mielessä sen käyttöön tarvitaan Käyttäjän suostumus. Tämä suostumus välitetään aidon valinnan perusteella, ja se tarjotaan myöntävällä ja myönteisellä päätöksellä ennen ensimmäistä hoitoa, poistettava ja dokumentoitu.

Kolmannen osapuolen evästeet

Ne ovat evästeitä, joita käyttävät ja hallinnoivat ulkopuoliset tahot, jotka tarjoavat Cotton Lifelle sen pyytämiä palveluja parantaakseen verkkosivustoa ja käyttökokemusta verkkosivustoa selatessa. Päätavoitteet, joihin kolmannen osapuolen evästeitä käytetään, ovat pääsytilastojen hankkiminen ja selaustietojen analysointi, eli kuinka käyttäjä on vuorovaikutuksessa verkkosivuston kanssa.

Saadut tiedot viittaavat esimerkiksi vierailtujen sivujen määrään, kieleen, paikkaa, johon IP-osoite, josta käyttäjä käyttää, käyttäjien määrää, käyntien tiheyttä ja toistuvuutta, käyntiaikaa, käyttämänsä selain, operaattori tai laitteen tyyppi, jolla käynti tehdään. Näitä tietoja käytetään parantamaan verkkosivustoa ja havaitsemaan uusia tarpeita tarjota käyttäjille korkealaatuista sisältöä ja/tai palvelua. Joka tapauksessa tiedot kerätään anonyymisti ja verkkosivujen trendiraportit laaditaan yksilöimättä yksittäisiä käyttäjiä.

Voit saada lisätietoja evästeistä, tietoja yksityisyydestä tai katsoa kuvauksen käytettyjen evästeiden tyypeistä, niiden pääominaisuuksista, vanhenemisajasta jne. seuraavista linkeistä:

Evästeiden toimittamisesta vastaava taho(t) voivat siirtää nämä tiedot kolmansille osapuolille, mikäli laki niin vaatii tai kolmas osapuoli käsittelee nämä tiedot mainittujen tahojen puolesta.

Sosiaalisen verkoston evästeet

Cotton Life sisältää sosiaalisen verkoston laajennuksia, jotka mahdollistavat pääsyn niihin verkkosivustolta. Tästä syystä Käyttäjän selaimeen voidaan tallentaa sosiaalisen verkoston evästeitä. Näiden sosiaalisten verkostojen omistajilla on omat tietosuoja- ja evästekäytäntönsä, ja he ovat itse joka tapauksessa vastuussa omista tiedostoistaan ​​ja omista tietosuojakäytännöistään. Käyttäjän tulee kääntyä heihin saadakseen tietoa mainituista evästeistä ja tarvittaessa henkilötietojensa käsittelystä. Vain tiedoksi alla olevat linkit, joista näihin tietosuoja- ja/tai evästekäytäntöihin voi tutustua:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter: https://twitter.com/es/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx

Google+: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies

Poista evästeet käytöstä, hylkää ja poista

Käyttäjä voi poistaa käytöstä, hylätä ja poistaa laitteelleen asennetut evästeet - kokonaan tai osittain - määrittämällä selaimensa (joita ovat esimerkiksi Chrome, Firefox, Safari, Explorer). Tässä mielessä evästeiden hylkäämis- ja poistamismenettelyt voivat vaihdella Internet-selaimesta toiseen. miinuksissa