IMMATERIAALI- JA TEOLLISUUSOMAISUUS

Cotton Life yksin tai siirron haltijana omistaa kaikki verkkosivuston immateriaali- ja teollisoikeudet sekä sen sisältämät elementit (esimerkiksi, ei tyhjentävästi, kuvat, ääni, ääni, video, ohjelmisto tai tekstit, tavaramerkit tai logot, väriyhdistelmät, rakenne ja muotoilu, käytettyjen materiaalien valinta, sen toimintaan tarvittavat tietokoneohjelmat, pääsy ja käyttö jne.). Ne ovat siis Espanjan oikeusjärjestelmän immateriaaliomaisuuden suojaamia teoksia, joihin sovelletaan sekä Espanjan että yhteisön säännöksiä tällä alalla sekä asiaan liittyviä ja Espanjan allekirjoittamia kansainvälisiä sopimuksia.

Kaikki oikeudet pidätetään. Immateriaalioikeuslain määräysten mukaisesti tämän verkkosivuston sisällön tai sen osan kopioiminen, levittäminen ja julkinen viestintä, mukaan lukien niiden saataville asettaminen, kaupallisiin tarkoituksiin on nimenomaisesti kiellettyä. millään teknisillä keinoilla ilman Cotton Lifen lupaa.

Käyttäjä sitoutuu kunnioittamaan Cotton Lifen immateriaali- ja teollisoikeuksia. Voit tarkastella Verkkosivuston osia tai jopa tulostaa, kopioida ja tallentaa ne tietokoneesi kiintolevylle tai muulle fyysiselle tallennusvälineelle, kunhan se on tarkoitettu yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöön. Käyttäjä ei kuitenkaan saa poistaa, muuttaa tai manipuloida mitään verkkosivustolle asennettua suojalaitetta tai turvajärjestelmää.

Mikäli Käyttäjä tai kolmas osapuoli katsoo, että jokin Verkkosivuston Sisältö olettaa immateriaalioikeuksien suojan loukkaamista, hänen on välittömästi ilmoitettava siitä Cotton Lifelle tämän verkkosivuston YLEISTIETO-osiossa olevien yhteystietojen kautta. Ilmoitus ja yleiset käyttöehdot.

OIKEUDELLISET TOIMENPITEET, SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA OIKEUDENKÄYTTÖ

Cotton Life varaa oikeuden nostaa siviili- tai rikosoikeudelliset kanteet, jotka se pitää tarpeellisina verkkosivuston ja sen sisällön sopimattoman käytön tai näiden Ehtojen rikkomisen vuoksi.

Käyttäjän ja Cotton Lifen välistä suhdetta säätelevät Espanjan alueella voimassa olevat ja sovellettavat määräykset. Jos näiden Ehtojen tulkinnasta ja/tai soveltamisesta syntyy erimielisyyksiä, osapuolet jättävät ristiriidansa tavanomaiselle tuomioistuimelle ja alistuvat asianomaisille tuomareille ja tuomioistuimille lain mukaisesti.